Hradil-krby   logo Hradil-krby    Kachlová kamna a krby - Hradil

Zajímavosti

Návrat kachlových topidel

Energetická krize, která zatrášla v minulých dvou desetietích světem i Evropou, donutila odporníky i laiky přehodnotit otázku paliv, ale i topidel. Mezi různými způsoby jak řešit skutečnost, že lidstvo těží fosilní zdroje, které jsou neobnovitelné a které budou (zvlášť tzv. ušlechtilé - ropa a plyn) stále jako zdroj energie dražší, se objevily i návrhy na obnovu a zmodernizování výroby kachlových topidel, které spalují dřevo.

Kladné vlastnosti moderních kachlových kamen lze shrnout takto:

  • vysoká účinnost, přes 80%, a tím i dobrá ekonomika provozu;
  • nezávislost na vnějších vlivech - dodávkách energie ze společných sítí;
  • relativně chladný povrch a vydávání příjemného tepla;
  • řešení téměř vždy jako přímotopná a zároveň akumulační. Jistá část tepla bývá akumulována do keramických částí dopidla a výplní a vyzařuje dlouho i po vyhasnutí v ohništi;
  • výrazný estetický prvek v interéru, obohacující a zlepšující vnitřní pohodu člověka.

Zdroj: Václav Vlk, Kachlová kamna, naklad. Grada.

 

 

 


© 2011   návštěv: 60615  online: 1